Projecten

Symposium Stichting VPSG 31 mei 2023

Werken aan weerbaarheid: naar een toekomst zonder seksueel geweld Op woensdag 31 mei kwam een grote groep mensen bij elkaar in het gebouw van de Doopgezinde Gemeente in Haarlem, georganiseerd door Stichting VPSG. Het symposium had als titel: Werken aan weerbaarheid –...

Lees meer

Deelname Siwakhile Ngcobo aan Bridging Gaps 2022

Het CHF subsidieerde de deelname van Siwakhile Ngcobo aan Bridging Gaps 2022 Eind augustus 2022 ging het Bridging Gapsprogramma (VU/PThU) weer als vanouds door. Vanwege het risico op eventuele quarantaine van de studenten, kwamen ze allemaal al een week van tevoren...

Lees meer
In 2020 subsidieerden wij de volgende projecten:
 • Aanvraag fellowship ten behoeve van het tweede jaar PhD studie in Oxford naar het werk van Mary Asyell en Catharina Macauly, filosofes uit de 18e eeuw. 
 • Bridging Gaps programma – Aanvraag beurs voor een Indonesische studente ten behoeve van deelname aan een kort internationaal uitwisselingsprogramma van de Vrije Universiteit gericht op contextueel bijbellezen.
 • Garantiesubsidie voor de organisatie van de studiemiddag ‘Spiritualiteit Moet Je Doen’. Groningen 6-3-2020.
 • Bijdrage ten behoeve van PhD onderzoek ‘The Invisible Woman: Gender roles in Contemporary Evangelical Churches in the Netherlands’.
 • Reisbeurs voor deelname aan de conferentie ‘Teaching Ecumenism in the Context of World Christianity’ van de Wereldraad van Kerken in Zwitserland over 25 jaar Bridging Gaps programma.
 • Reisbeurs ten behoeve van archiefonderzoek naar de waarneming van Joodse vrouwen in de Volkenbond tijdens het interbellum. 
 • Penningmeester Oecumenische Vrouwensynode – garantstelling voor de 8 maart Internationale Vrouwendag activiteit. 
In 2019 subsidieerden wij de volgende projecten:
 • Webmistress Oecumenische Vrouwensynode, verslag
 • European Project of Interreligious Learning, Studiejaargang 2020-2021, module The Challenge of Migrant Communities and Social Cohesion, the role of women
 • kosten tbv Studieverblijf aan UU ihkv promotieonderzoek Between the Religious and the Secular, discourses and meaning of love, relationships and intimacy among RC women.
 • kosten UVH fellowship Reappraising the Motherhood Imagery,
 • RUG kosten fellowship Religie, gender en seculariteit in NL sportscholen
 • Project Van Yesse naar Sint Jan. Middeleeuwse Mirakelen in kerk en klooster
 • Project De breiende kerk: feministische theologie in de praktijk.
 • visiting American Academy of Religion, presenting paper
 • VU Centrum – Bridging gaps: intercultureel bijbelonderzoek deelname Mayara Araujo
 • digitale cursus Hebreeuws tbv onderzoek binnen NWO project Beyond ‘religion versus emancipation’: gender and sexuality in women’s conversion to Judaism, Christianity and Islam in contemporary Western Europe.
In 2018 subsidieerden wij de volgende projecten:
 •  Uitgave van Bloemlezen, Wat schrijvers zeggen met bloemen, van Jonneke Bekkenkamp. Meer informatie: https://nl.aup.nl/books/9789462988507-bloemlezen.html
  We schonken het boek aan onze donateurs ivm ons dertigjarig bestaan.
 • Deelname aan de American Academy of Religion conferentie met een paper over de ‘constructie/performance van (religieuze) seksuele subjectiviteiten en de vraag op welke manieren deze queer of queered gelezen kunnen worden’ , door Marco Derks. Verslag
 • (volgt..)

 

In 2017 subsidieerden wij de volgende projecten:
 • Theologie en vrouwen in Afrikaans Christendom, verslag
  Gastcolleges Global Institute of Theology, Yonsei University, Zuid-Korea
 • Verslag reis naar Bahá’í-archief in Wilmette, Illinois door Lonneke Geerlings
  Transnationale Bahá’í-connecties van Rosey E. Pool, Margaret Danner en Robert Hayden.
 • Uitgebreid nummer Zijspiegel over Reformatie, verslag
  Mede dankzij de subsidie van het Catharina Halkes Fonds was het mogelijk om ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie van het kwartaalblad ZijSpiegel van de Oecumenische Vrouwensynode een nummer met meer pagina’s als gebruikelijk te maken en daarin ruim aandacht te geven aan vrouwen en de Reformatie.
In 2015 subsidieerden wij de volgende projecten:
 • Webmistress Oecumenische Vrouwensynode, verslag
  Subsidie voor een vrijwilligersvergoeding voor het bijhouden van de website van de OVS.
 • Feestbundel Willy Jansen
  Subsidie voor het Institute for Genderstudies te Nijmegen voor publicatie van een bundel ter gelegenheid van het emeritaat van Willy Jansen.
 • Hoe hoor jij het Woord?
  Subsidie  voor uitgave nav 25 jarig bestaan Netwerk Mirre,   het netwerk van lesbische en biseksuele vrouwen die verbonden zijn in geloof en spiritualiteit.
 • Ontmoeting rond bronnen en waarden in jodendom, christendom en islam
  Subsidie voor een serie van vier ontmoetingsavonden, uitgevoerd door de werkgroep Trialoog van het Oecumenisch Vrouwennetwerk Noord-Holland
 • Conferentiebezoek Queer(ed) Art
  Subsidie voor Mariecke van den Berg  om de jaarlijkse conferentie van de Royal Geographical Society in Exeter te bezoeken en binnen een panel over Queer(ed) Art haar onderzoek rondom de Zweedse fotografe  Elisabeth Ohlson Wallin te presenteren.
 • Besnijdenis van mannen – antieke controversen en hedendaagse debatten
  Subsidie voor een studieverbijf aan het Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies van de Universiteit van Erfurt in Duitsland, waar Karin Neutel aan haar project Male Circumcision: Ancient Controversies and Contemporary Debates kon werken.
 • Celebrating Images of God
  Subsidie voor Sylvia Grevel om  schilderijen voor de tentoonstelling Celebrating Images of God van de Universiteit van Winchester te produceren en een bijdrage te leveren aan het programma rondom deze tentoonstelling.
 • Gender in media, kunst en cultuur
  Subsidie voor de eindredactie van de herziene en uitgebreide uitgave van het studieboek Gender in media, kunst en cultuur onder de redactie van Rosemarie Buikema en Iris van der Tuin.
In 2014 subsidieerden wij de volgende projecten:
 • Webmistress Oecumenische Vrouwensynode
  Subsidie voor een vrijwilligersvergoeding voor het bijhouden van de website van de OVS.
 • Pop-Up-Monastery EFECW
  Subsidie voor  de Pop-Up-Monastery’ van het Ecumenical Forum of European Christian Women in Mariensee, augustus 2015.
 • Christologie vanuit eco-feministisch perspectief
  Subsidie voor promotieonderzoek van Trees van Montfoort.
 • Huwelijkspraktijken in Zuid Afrika
  Subsidie voor onderzoek naar gender en huwelijkspraktijken in Zuid Afrika door Willem Jacobus Smit (buitenpromovendus Radboud Universiteit).
 • Studieverlof Prof. dr. Esther Mombo
  Esther Mombo, professor aan St Paul’s Theological University in Kenia, brengt haar studieverlof door aan de Universiteit Utrecht, waar ze werkt aan een boek over de bijdrage van vrouwen aan de kerk in Kenia.
In 2013 subsidieerden wij de volgende projecten:
 • Tijdschrift voor Genderstudies
  Subsidie voor de uitgave van dit wetenschappelijke tijdschrift, dat regelmatig aandacht besteedt aan religie-gerelateerde thema’s.
 • Oecumenische Vrouwensynode
  Subsidie voor synodedag over het thema ‘Vrouwen houden huis: Geloven in duurzame economie’ (8 maart 2014).
 • Uitwisselingsbezoek vrouwelijke theologen Nederland-Kenia
  Deelname van acht Nederlandse deelnemers aan programma over rol van vrouwen in de kerk in Nederland en Kenia (St Paul universiteit, Kenia).
 • Biografie Anne Zernike
  Bijdrage aan promotieonderzoek door Froukje Pitstra naar biografie van de predikante en theologe Dr Anne Mankes-Zernike (1887-1972).
 • Symposium Vrouwen in Dialoog
  Studiedag ter ere van 80e verjaardag van Prof. Riet Bons-Storm op 15 mei 2013 (georganiseerd door Mathilde van Dijk en Anne-Claire Mulder).
 • Vrede, religie en vrouwelijk leiderschap
  Bijdrage aan gelijknamig publicatieproject van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede.
 • Twaalf ongeveer: Overgangsrituelen als meisjes puber worden’
  Onderzoeks- en publicatieproject uitgevoerd door Inez van der Spek.
 • Vrouwen en religie in Ghana
  Bijdrage aan afstudeeronderzoek van Donna Kromwijk in Ghana.
In 2012 subsidieerden wij de volgende projecten:
 • Ecumenical Forum of European Christian Women
  Subisidie voor een brochure over de dertigjarige geschiedenis van het Oecumenische forum van Europese christelijke vrouwen.
 • Alledaags en buitengewoon
  Subsidie voor de publicatie van dit publieksboek over spiritualiteit van vrouwen in het alledaagse leven, samengesteld door Anne-Marie Korte en Angela Berlis.
In 2011 subsidieerden wij de volgende projecten:
 • Vrouwen voor het voetlicht
  Tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent te Utrecht (31 maart-7 oktober 2012).
 • European Forum of Christian LGBT Groups
  De jaarlijkse conferentie van het Europese forum van christelijke lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender groepen, gehouden op 17-20 mei te Amsterdam.
 • Vrouwensynode
  De vrouwensynode is een vijfjaarlijkse bijeenkomst van de oecumenische vrouw-en-geloof beweging. De synode van 24-25 maart 2012 vind plaats in Delft rond het thema ‘Vrouwen geloven tussen geld en groen’.
 • Veldwerk Egypte
  Kathrine van den Bogert, student gender studies aan de Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar vrouwen en religie in de burgerrevolutie in Egypte (2011).
 • IWFT Lustrum Symposium Binnenste Buiten
  Symposium op 1 oktober 2011 n.a.v. lustrum IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie
 • Verborgen Leven. Arnhemse Mystiek in de 16 eeuw
  Tentoonstelling in het Historisch Museum Arnhem over het spirituele leven van vrouwen in het Arnhemse Agnietenklooster.
 • 100 jaar vrouw in het ambt
  Studiedag (8 oktober 2011) en boekpublicatie n.a.v. de herdenking van de bevestiging van de eerste vrouwelijke predikant in Nederland, Anna Mankes-Zernike.
In 2010 subsidieerden wij de volgende projecten:
 • De betekenis van queer Bijbel lezen
  Symposium n.a.v. de bundel van A.van Klinken en N. Pruiksma (red.), Onder de regenboog: de Bijbel queer gelezen (Vught: Skandalon 2010). 9 december 2010 in de Utrechtse Janskerk
 • Women’s Authority and Visibility in Religious Communities
  Internationale en interreligieuze conferentie ICETH
  (8-11 juli 2010 Huissen)
 • Gender Studies in Theology and Religious Studies: A Success Story?
  Expert meeting voor Nederlandse en buitenlandse theologen en religiewetenschappers. Januari 2010, Groningen
 • Feministische voormoeders
  Themanummer van FIER (no. 1, 2011) over grote feministische theologen.
 • La Prémiere: Gender, Religie en Leiderschap
  Publiekssymposium van het Vrouwennetwerk van de Faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit. 15 okt. 2010, Amsterdam.

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds
contactformulier

Giften

NL16 INGB 0000 202462
t.n.v.
Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg