Onderzoek en onderwijs stimuleren

Het Catharina Halkesfonds stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van gender en religie. Het fonds wil op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit vakgebied in Nederland.

De stichting dankt haar naam aan Catharina J.M. Halkes (1920-2011). Zij was de eerste hoogleraar van de studierichting Feminisme en Christendom in Nederland, aan de Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit) van Nijmegen.

Feministische theologie heeft zich in Nederland zowel binnen theologische opleidingen als daarbuiten ontwikkeld en heeft zich verbreed tot de kritische bestudering van religie en gender. Voor de voortgang hiervan is het noodzakelijk te beschikken over eigen financiële middelen.

Een belangrijk doel van de stichting is fondsvorming, waarmee ook in de toekomst onderzoek en onderwijs mogelijk gemaakt kan worden. Wij hopen daarom dat u donateur wordt. Het Halkesfonds is geregistreerd als ANBI waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Bestuur

Het huidige bestuur van het CHF wordt gevormd door:

  • Prof. dr. Mirjam van Veen (voorzitter)
  • Dr. Willien van Wieringen (secretaris)
  • Rebecca Oomes (penningmeester)
  • Dr. Nella van den Brandt (webmaster)
  • Dr. Kim Knibbe

Catharina Halkeslezing

Het Catharina Halkesfonds organiseert tweemaal in de vijf jaar de Catharina Halkeslezing.

Zo wordt de gedachtenis aan Catharina Halkes levend gehouden en wordt het vakgebied van feministische theologie en religie-wetenschappelijke genderstudies onder de aandacht gebracht.

2016
Vrouwelijke beelden van Christ/a. 
door prof. Lisa Isherwood en dr. Mariecke van den Berg

2013
Postkolonialisme en globalisering – uitdagingen voor de bestudering van gender in religie en theologie
door prof. Lieve Troch en dr. Septemmy Lakawa

2010
Het leven vieren – Een feestelijk symposium t.g.v. de 90ste verjaardag van Catharina Halkes
M.m.v. prof. Elizabeth Schussler-Fiorenza

2008
Onze lieve Cybervrouw – over gender, religie en het internet
door dr. Inez van der Spek

2002
Ik was verliefd op Jezus – over religie in de levensverhalen van vrouwen van
Marokkaanse afkomst in Nederland
door dr. Marjo Buitelaar

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds
contactformulier

Giften

NL16 INGB 0000 202462
t.n.v.
Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg