Catharina Halkes lezingen

De Catharina Halkeslezing wordt tweemaal in de vijf jaar georganiseerd. Zo wordt de gedachtenis aan Catharina Halkes levend gehouden en wordt het vakgebied van feministische theologie en religie-wetenschappelijke genderstudies onder de aandacht gebracht.

2016: Vrouwelijke beelden van Christ/a

Centraal stond de tentoonstelling van zes schilderijen met vrouwelijke verbeeldingen/ verbeeldingen van vrouwen van Christ/a.

Lezingen door Professor Lisa Isherwood​ en dr Mariecke van den Berg
23 april 2016, Janskerk te Utrecht

Download verslag van de lezingen

2013: Postkolonialisme en globalisering

Uitdagingen voor de bestudering van gender in religie en theologie
Lezingen door Prof. Lieve Troch en Dr. Septemmy Lakawa

2010: Het leven vieren

Een feestelijk symposium t.g.v. de 90ste verjaardag van Catharina Halkes.
M.m.v. prof. Elizabeth Schussler-Fiorenza

2008: Onze lieve Cybervrouw

Over gender, religie en het internet
Lezing door Dr. Inez van der Spek

2002: Ik was verliefd op Jezus

Over religie in de levensverhalen van vrouwen van Marokkaanse afkomst in Nederland
Lezing van Dr. Marjo Buitelaar

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds
contactformulier

Giften

NL16 INGB 0000 202462
t.n.v.
Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg