Jaarbrief CHF 2023 is verschenen

Jaarbrief CHF 2023 Bij deze presenteren we jullie graag de Jaarbrief 2023 van het Catharina Halkes Fonds. In de Jaarbrief vindt u een jaarverslag van onze activiteiten dit jaar en een overzicht van de projecten die we dit jaar steunen. Verslagen van de afgeronde...

Symposium Stichting VPSG 31 mei 2023

Werken aan weerbaarheid: naar een toekomst zonder seksueel geweld Op woensdag 31 mei kwam een grote groep mensen bij elkaar in het gebouw van de Doopgezinde Gemeente in Haarlem, georganiseerd door Stichting VPSG. Het symposium had als titel: Werken aan weerbaarheid –...

verzoek van de penningmeester CHF

Verzoek Dit verzoek is de jaarlijkse vraag naar een bijdrage voor de hoogleraar in Nijmegen, voor de projecten die we subsidiëren, voor de fellowships die we toekennen. Voor degenen die al gedoneerd hebben, onze hartelijke dank! Wat we ermee doen staat ook steeds op...