Verzoek
Dit verzoek is de jaarlijkse vraag naar een bijdrage voor de hoogleraar in Nijmegen, voor de projecten die we subsidiëren, voor de fellowships die we toekennen. Voor degenen die al gedoneerd hebben, onze hartelijke dank! Wat we ermee doen staat ook steeds op onze website bij de nieuwsberichten.
Voor de overigen: wilt u uw donatie overmaken op onze rekening NL16 INGB 0000 2024 62 ten name van Stichting Catharina Halkes Fonds, ovv. Donatie 2023?
U kunt ook gebruik maken van het betaalverzoek voor Donatie 2023 via de link hieronder:
U kunt het bedrag aanpassen en met elke bank in Nederland betalen. Dank u wel!

Betaalverzoek – tikkie