Catharina Halkes

Prof. dr. Catharina Halkes was vanaf de jaren ’60 in de vorige eeuw een pionier en wegbereidster van de feministische theologie in Nederland. Haar werk werd in 1982 beloond met een eredoctoraat van Berkeley Divinity School, Yale University.

In 1983 werd ze benoemd als hoogleraar Feminisme en Christendom aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit), als eerste hoogleraar op dit gebied in Europa. Ze bekleedde deze positie tot haar emeritaat in 1987, maar ook na die tijd bleef ze actief.

Ze heeft laten zien wat de vrouwenbeweging kan betekenen voor het geloof, en wat geloof kan betekenen voor de vrouwenbeweging.

Door middel van vele publicaties en optredens leverde zij een actieve bijdrage aan het kerkelijke en theologische debat over de positie van vrouwen in de kerk, de theologie en de samenleving.

Haar belangrijkste boeken zijn:

  • Storm na de stilte: Over de plaats van de vrouw in de kerk (1964)
  • Met Mirjam is het begonnen: Opstandige vrouwen op zoek naar hun geloof (1980)
  • Zoeken naar wat verloren ging: enkele aanzetten voor een feministische theologie (1984)
  • En alles zal worden herschapen: gedachten over de heelheid van de schepping in het spanningsveld tussen natuur en cultuur (1995).

Catharina Halkes is overleden op 21 april 2011.
Ze bereikte de leeftijd van 90 jaar.

In Memoriam

Enkele bestuursleden van het Catharina Halkes-Fonds schreven naar aanleiding van haar overlijden een In Memoriam.

Foto’s

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds
contactformulier

Giften

NL16 INGB 0000 202462
t.n.v.
Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg