Steun het Catharina Halkes Fonds

Voor de opbouw van het fonds is de steun van velen nodig. Alle financiële bijdragen zijn dan ook zeer welkom, zowel eenmalige als de toezegging van een jaarlijkse gift. Ook is het mogelijk specifieke projecten te steunen.

Het fonds is geregistreerd als ANBI, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Meer informatie over de schenkingsovereenkomst ook genaamd “periodieke gift in geld” vindt u op de website van de belastingdienst.

 GIFTEN

Rekeningnummer

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

 Bijdragen kan op verschillende manieren

  • een eenmalige  gift (eventueel te koppelen aan een specifiek project, in dat geval de titel van het project bij uw gift vermelden). Dat kan ook via een tikkie oftewel betaalverzoek (u kunt het bedrag zelf invullen)
  • door middel van een erfstelling of legaat (voor inlichtingen kunt u contact opnemen)

Het bestuur verantwoordt het beleid in een Jaarbrief, die aan alle donateurs wordt toegestuurd. Hierin staat onder meer een samenvatting van het financieel verslag over het afgelopen jaar.

Tweemaal in de vijf jaar organiseert de stichting voor haar donateurs de Catharina Halkeslezing.

 

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds
contactformulier

Giften

NL16 INGB 0000 202462
t.n.v.
Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg