Jaarbrieven

Jaarlijks publiceert het Catharina Halkes Fonds een Jaarbrief.

Op deze manier houdt het bestuur contact met de donateurs en legt het verantwoording af van het gevoerde beleid.

Archief

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds
contactformulier

Giften

NL16 INGB 0000 202462
t.n.v.
Stichting Catharina Halkes FondsĀ te Tilburg