Reflectie REGENN week januari 2023.

Dr. Lieke Schrijvers, l.l.schrijvers@vu.nl

In januari van dit jaar nam ik voor het eerst deel aan wat voorheen de ‘OPP week’ heette. Al langer wist ik van het bestaan van deze week, maar ik was er nog niet aan toegekomen deel te nemen. In 2022 kreeg dit netwerk een nieuwe naam. Niet langer ‘Onderlinge Promotie Promoties’, zoals het netwerk sinds de oprichting had geheten, maar een nieuwe, hopelijk meer aansprekende Engelse naam: Religion and Gender Netwerk Netherlands. De nieuwe naam kwam met een volledige ‘rebranding’. Het netwerk was niet enkel meer voor vrouwelijke/feministische theologen maar tracht mensen met een meer diverse achtergrond te bereiken. Ik heb de eerste dag gemist en heb uiteindelijk drie dagen kunnen bijwonen. In het praktische Emmaus klooster vond ik een groep enthousiaste en betrokken wetenschappers, sociaal werkers, predikanten en studenten. Er heerste veel toewijding en een warm onthaal, dat is denk ik de kracht van dit netwerk. Ik heb hier goed zelf kunnen werken en vond de afwisseling met panelgesprekken en lezingen goed, hoewel er ook voldoende ruimte was om niet overal aan deel te nemen. Mijn complimenten voor de organisatie, het zat heel goed in elkaar en het eten (niet onbelangrijk met dit soort gelegenheden!) was super.

Hoewel de intentie was om een diverse groep te betrekken, vormden vrouwen en christelijke theologen de grootste groep. Dat is niet verbazingwekkend gezien de achtergrond van dit netwerk. Tijdens de week zelf heb ik het met enkele mensen hier over gehad: Hoe kan dit veranderen? Hoe wordt het doel van diversiteit bereikt? Wat betekent het dat voornamelijk vrouwen en christenen zich aangesproken voelen? Is dat eigenlijk erg? Als antropoloog en niet-kerkelijke agnost voelde ik me zeker welkom in deze groep. Gezien de persoonlijke betrokkenheid van veel deelnemers gingen veel gesprekken over de positie van vrouwen in de kerk of universiteit. Hierbij was het heel waardevol om van Anne-Marie Korte te horen hoe zij (met het OPP netwerk) hier de afgelopen 30 jaar mee om was gegaan. Ook werden er tips gedeeld en gereflecteerd op de veranderingen in de samenleving en kerk. De presentaties die ik bijwoonde boden een uitnodiging om breder te denken. Zo presenteerde een student over ‘manifesting’ en een andere promovendus besprak trans-theologie. Op donderdag gaf Peter-Ben Smit een lezing over mannelijkheid in het evangelie van Markus, wat op mij overkwam als een expliciet gebaar om naar gender ipv. enkel vrouwen te kijken. Dit was een eerste week van het REGENN netwerk. Voor een volgende keer ben ik nieuwgierig om deze eerste verkenningen verder uit te zetten en nog kritischer te kijken naar gender vanuit een intersectioneel perspectief, waarbij er meer ruimte is voor queer, seksualiteit, postkolonialiteit en reflectie op privilege in relatie tot christendom.