Deelname Wahyu Wulan Salesti aan Bridging Gapsprogramma

Na een jaar stil zitten, kon in het najaar van 2021 het Bridging Gapsprogramma (VU/PThU) wel doorgaan. Een groep van 16 internationale theologie studenten heeft dit jaar colleges bijwonen, onderzoek doen en kerken en maatschappelijke organisaties bezoeken in...

Verslag: Vrouwen van nu

In de volgende bijlage kunt u het verslag lezen van Alma Liezeng over het symposium “Vrouwen van Nu”: Verslag Vrouwen van nu

Vrouwen van het Land, een boek van Theo Samelink

In 2014 verscheen het boek Ondankbare grond van Leo en Theo Salemink. Het boek liet zien hoe de grote geschiedenis vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot heden doordrong in het alledaagse leven van boeren in Achterhoek en Liemers: grote geschiedenis en kleine geschiedenis...