Reflectie REGENN Research Week januari 2023

  1. Maria Walhout

Ik bezocht de REGENN Research Week van 2-6 januari dit jaar in Emmaus te Helvoirt, na hierover te horen via sociale media.

Mijn huidige onderzoek vindt plaats binnen de Art Research-afdeling van Goldsmiths, University of London in het Verenigd Koninkrijk, waar ik aan het MPhil/PhD-programma deelneem. Hoewel ik mij in dit onderzoek veel bezighoud met religie – specifiek neo- en charismatisch christelijke praktijk en theologie – en gender – specifiek vanuit een trans perspectief – vindt veel van de discussie rondom het werk dus plaats binnen een hedendaagse kunst-discours, een algemeen kritische theorie-discours, of binnen discussies rondom practice-led research. Recent heb ik tevens mijn onderzoek voortgezet vanuit Nederland.

De REGENN Research Week gaf een, voor mij redelijk nieuwe, kijk op het gesprek rondom gender en religie in Nederland, alsook de geschiedenis ervan. Het was vruchtbaar om in contact te kunnen zijn met mensen die in dit veld werkzaam zijn in Nederland, en vooral om mijn eigen onderzoek in deze context te kunnen plaatsen door middel van een small group presentation. Dit leidde tot interessante discussies, vanuit een discours die binnen mijn huidige onderzoeks-context vaak lastig te bespreken is. Ik ben erg blij dat ik deze input heb kunnen krijgen.

Verder heb ik in deze onderzoeksweek tijd kunnen besteden aan het schrijven van mijn scriptie en een verdere fondsaanvraag voor het vervolg van mijn onderzoek, naast het bijwonen van andere presentaties en veel gesprekken met andere deelnemers.

Al met al ben ik erg blij dat ik, mede dankzij de steun van het Catharina Halkes Fonds, de onderzoeksweek heb kunnen bijwonen, en is het zeer van waarde geweest voor mijn onderzoek. Ik dank jullie graag voor de steun.

 

 

  1. Maria Walhout

Maart 2023