Op 12 november 2021 sprak prof.dr. Mariecke van den Berg haar inaugurele rede uit bij het aanvaarden van haar ambt als bijzonder hoogleraar Feminisme en Christendom. De tekst van de oratie, met als titel Ondertussen in de schuilhut.
Een queer theologie van het thuiskomen, Radboud Universiteit Nijmegen 2021, is hier beschikbaar: Oratie_Mariecke_van_den_Berg

Wij wensen u veel leesplezier.