REGENN, meer over het onderzoeksnetwerk

Reflectie REGENN onderzoeksweek 2023

Marieke Meijer-Bernard

Afgelopen januari nam ik deel aan de onderzoeksweek van REGENN in het Emmausklooster te Helvoirt. Graag deel ik in een aantal punten e.e.a. over de ervaringen en ontdekkingen die ik deze week heb opgedaan.

De onderzoeksweek bestond uit ruimte voor studie, afgewisseld met het delen van ervaringen met andere theologen en religiewetenschappers, zowel in formele zin (d.m.v. de presentaties) als in informele setting. Mijn persoonlijke doelen voor de onderzoeksweek waren om te werken aan de introductie van mijn masterscriptie over Kathryn Tanner en tevens om verder te komen in mijn oriëntatie op het zoeken naar een PhD plek en het reflecteren op de vraag of en hoe ik feministische theologie een plek wil geven in een verdere academische loopbaan. Beide doelen zijn voor mij tijdens de week goed aan bod gekomen.

Ik heb veel gehad aan het bijwonen en deelnemen aan de presentaties en vragenrondes waarin deelnemers hun onderzoek deelden. Als ‘ beginnend’ theoloog was het leerzaam om van verschillende onderzoekers te horen met welke methoden zij hun onderzoeksvragen benaderden. Ook was het voor mij waardevol om deel te nemen aan de gesprekken achteraf. Hierdoor heb ik kunnen reflecteren op mijn eigen schrijfproces en methoden, en heb kunnen merken wat ik vanuit mijn perspectief zelf kan toevoegen aan het gesprek.

Ik waardeerde de breedte waarin het onderwerp gender in de verschillende onderzoeken van deelnemers naar voren kwam. Ik heb erg veel gehad aan het kunnen uitwisselen van gedachten over het onderwerp van mijn masterscriptie met andere theologen wiens onderzoeksthema’s raakvlakken hadden met die van mij.  Maar even waardevol vond ik het om te spreken met (onder andere) religiewetenschappers en kerkhistorici die op hun eigen wijze het onderwerp gender en religie op kritische -en voor mij onbekende- wijze benaderden. Dit heeft mij een breder beeld gegeven van de stand van zaken van onderzoek naar religie en gender in Nederland.

Ik kijk terug op een week waarin ik een stap verder ben gekomen, zowel in mijn studie als mijn oriëntatie op het vervolg van mijn loopbaan

————————————