Reflectie Research week Regenn
Emmaus 02-01/06-01
Laila van Berg
31-01-2023

Voor aanvang wist ik niet goed wat ik moest verwachten aangezien ik was nog nooit eerder naar een research week, noch naar een klooster geweest. Bij de aankomst was is dan ook aangenaam verrast, en ben door de loop van de week meerdere malen verwonderd.

Door de nieuwe titel Regenn en mijn eigen achtergond in religie wetenschappen, wat ik aan de universiteit van Amsterdam studeer, had ik niet verwacht dat dit netwerk zo overwegend theologisch zou zijn. Echter, dit was juist het gene wat het voor mij zo interessant maakte. Hiervoor ben ik nog amper in aanraking geweest met theologie. Dit omdat ik mij nog amper heb verdiept in de zo-genaamde wereld- of traditionele religies, aangezien de master aan de UvA zich met name richt op westerse esoterie, en ook ik mij doorgaans bezig met het bestuderen van hedendaagse spiritualiteit. Daarnaast kom ik uit een Amsterdams Atheïstisch nest, en heeft dus zelfs het christelijke haast iets exotisch voor mij, en juist daarom zo waardevol, omdat het mij een heel nieuw perspectief bood.

Seculariteit en/of secularisatie als dynamiek, concept, en construct, is iets wat  centraal staat in mijn studie en mij zeer interesseert. Echter, het debat rondom de secularisatie thesis en post seculariteit blijft ook een heikel punt waar ik geen goede of eenduidige oplossing voor heb. Dit omdat,

Dit principe is Gestoeld op bepaalde dominante aannames en vooroordelen waarmee het een bepaalde objectiviteit en neutraliteit veinst te hebben. Toch, hier (ver) van afwijken voelt als een risico voor een bepaalde academische legitimiteit, waarin het soms moeilijk een goede balans in te kunnen vinden. In mijn perceptie was de academia een met name seculiere aangelegenheid, iets wat natuurlijk niet gold voor de andere participanten. Dit verschil in aannames was voor mij verfrissend, en dit gaf mij ook het idee dat de meer theologische benadering wel een oplossing zou kunnen zijn voor mijn kwestie.

Daarnaast heb ik hele interessante mensen mogen ontmoet, ideeën kunnen delen, kunnen praten over God in plaats van “god”. Maar ook, de eventuele mogelijkheden en tips voor vervolg stappen in het academische veld die zich hebben aangediend. En tot slot de interessante reacties gehad op mijn presentatie over mijn scriptie onderwerp en onderzoek naar manifesting, van een zeer andere aard dan dat ik gebruikelijk binnen mijn faculteit ontvang. De mogelijkheid om hier te presenteren, in combinatie met de tijd en ruimte om zelf te kunnen studeren, heeft mij een fijne, vruchtbare en nodige opstart gegeven voor mij scriptie onderzoek. Al met al ben ik zeer dankbaar voor deze bijzondere ervaring en de verfrissende en vruchtbare omgeving en netwerk waarin ik mij even heb kunnen omgeven.