Het CHF subsidieerde de deelname van Siwakhile Ngcobo aan Bridging Gaps 2022
Eind augustus 2022 ging het Bridging Gapsprogramma (VU/PThU) weer als vanouds
door. Vanwege het risico op eventuele quarantaine van de studenten, kwamen ze allemaal
al een week van tevoren aan in Nederland. Een groep van 16 internationale studenten heeft
3 maanden met elkaar opgetrokken, colleges bijgewoond, onderzoek gedaan en kerken en
andere organisaties bezocht. We zijn onder andere op bezoek geweest bij Foundation
Academy in de Bijlmer in Amsterdam en we hebben een bezoek gebracht aan het Joods
museum.
Ook dit jaar droeg het Catharina Halkes Fonds bij aan de deelname van een student,
namelijk die van Siwakhile Ngcobo uit Zuid-Afrika. Siwakhile heeft, onder begeleiding van
prof. dr. Peter-Ben Smit onderzoek gedaan naar masculiniteit onder pentecostale mannen in
een regio in Zuid-Afrika. Zijn eindwerk was getiteld Being a Born-Again Man: Engaging the
Masculinity Construction and Negotiation of Pentecostal Men in Kwazulu-Natal, Midlands
Region. Op 17 november heeft hij dit onderzoek gepresenteerd tijdens de eindpresentaties,
onder toeziend oog van zijn begeleider hier en vanuit Zuid-Afrika.
Zijn onderzoek richt zich op de bekering (wedergeboorte) van mannen in de
pentecostale traditie, waar zulke bekering een belangrijke rol speelt. Hij begint daarbij aan
de basis, namelijk door na te gaan hoe masculiniteit vorm krijgt, specifiek onder zwarte
mannen. Hij concludeerde dat masculiniteit wordt gevormd om binnen een patriarchale
samenleving te vallen. Vervolgens onderzoekt hij hoe die constructie van masculiniteit
plaatsvindt onder pentecostale mannen. Past de pentecostale masculiniteit binnen de
kaders van de masculiniteit van zwarte mannen?
Voor zijn onderzoek heeft Siwakhile gekeken naar het beeld van masculiniteit dat in
de media voorkomt en dat ook pentecostale mannen beïnvloedt, bijvoorbeeld middels
advertenties van religieuze evenementen of op covers van tijdschriften. Hij baseert zich op
de African Masculinity Theory die een les biedt om naar de ontwikkeling van masculiniteit te
kijken aan de hand van representaties in de media. Bekeerde mannen, die zich toewijden
aan de pentecostale traditie, moeten volgens Siwakhile hun hegemonische masculiniteit
overboord gooien en er een positieve draai aangeven. De combinatie van invalshoeken
vanuit media, religie en cultuur kunnen bijdragen aan deze (re-)constructie van
masculiniteit. Siwakhile hoopt met dit onderzoek en zijn PhD een bijdrage te kunnen leveren
aan een positieve constructie van masculiniteit binnen pentecostale kringen.