de Stichting

Catharina Halkes Fonds

 stimuleert onderzoek en onderwijs
op het gebied van gender en religie

Nieuws

Projecten

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds
contactformulier

Giften

NL16 INGB 0000 202462
t.n.v.
Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg