de Stichting

Catharina Halkes Fonds

 stimuleert onderzoek en onderwijs
op het gebied van gender en religie

Nieuws

Boeken lezen van en met vrome vrouwen

In de zomer van 2020 begon ik met het platform ‘Vrome Vrouwen’. Het kwam voort uit mijn behoefte om meer te weten te komen over al die vrouwen uit onze kerkgeschiedenis. Steeds als ik een overzichtswerk over theologie of geschiedenis opensloeg, zag ik alleen maar...

Lees meer

Projecten

Vrouwen van het Land, een boek van Theo Samelink

In 2014 verscheen het boek Ondankbare grond van Leo en Theo Salemink. Het boek liet zien hoe de grote geschiedenis vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot heden doordrong in het alledaagse leven van boeren in Achterhoek en Liemers: grote geschiedenis en kleine geschiedenis...

Lees meer

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds
contactformulier

Giften

NL16 INGB 0000 202462
t.n.v.
Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg