de Stichting

Catharina Halkes Fonds

 stimuleert onderzoek en onderwijs
op het gebied van gender en religie

Nieuws

Vrouwen van het Land, een boek van Theo Samelink

In 2014 verscheen het boek Ondankbare grond van Leo en Theo Salemink. Het boek liet zien hoe de grote geschiedenis vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot heden doordrong in het alledaagse leven van boeren in Achterhoek en Liemers: grote geschiedenis en kleine geschiedenis...

Lees meer

Projecten

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds
contactformulier

Giften

NL16 INGB 0000 202462
t.n.v.
Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg