Deze week is de vacature opengesteld voor de bijzondere leerstoel feminisme en christendom: de Catharina Halkes Leerstoel. Deze leerstoel moet helpen de rijke traditie van onderzoek en onderwijs op dit vakgebied in stand te houden. Zoals bekend, was Catharina Halkes de eerste (bijzonder) hoogleraar op deze plek. Haar opvolgers hebben onderzoek en onderwijs op het gebied van feminisme en christendom en religie en gender verder vormgegeven en uitgebouwd. Deze bijzondere leerstoel is bedoeld om deze traditie in stand te houden, en iemand een kans te bieden om door een bijzonder hoogleraarschap de eigen onderzoekslijn beter zichtbaar te maken.
Een bijzonder hoogleraarschap heeft (altijd) nadelen: het is niet betaald en het gaat om een kleine aanstelling. Het Catharina Halkes Fonds heeft desondanks besloten dit initiatief te steunen. Ook in het verleden hebben bijzonder hoogleraren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons vakgebied; de leerstoel kan een begin zijn van meer. De bemoeienissen van het Fonds met deze leerstoel zijn deel van ons beleid initiatieven in onderwijs en onderzoek op het gebied van religie en gender actief te ondersteunen en meer geld te investeren in dit vakgebied. Ook de fellowships die het bestuur verstrekt, zijn deel van dit beleid. Initiatieven die een toekomstig leerstoelhouder in Nijmegen ontwikkelt, zal het Fonds eveneens ruimhartig ondersteunen.